تماس با ما

آدرس کارخانه: تهران ، کیلومتر 20 جاده دماوند ، پارک فناوری پردیس ، خیابان نوآوری 14 ، شماره 142تلفن :  27-66401325  (9821+)

فکس: 66407855 (9821+)

پست الکترونیک :       Info@pad-med.com ,  Sales@pad-med.com ,  Support@pad-med.com